Tin tức nổi bật tháng 11/ 2017

Tuần lễ du lịch Ba bể và Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI được tổ chức tại Bắc Kạn ( cụ thể là tại Hồ Ba Bể) trong thời gian từ ngày 15- 18/11 sẽ là sự kiện văn hoá nổi bật trong năm 2017 của các tỉnh Việt Bắc. Hiện nay công tác chuẩn bị đang được các tỉnh tích cực triển khai để chương trình đảm bảo chất lượng, nội dung và hình thức trong việc quảng bá xúc tiến du lịch Bắc Kạn nói riêng, du lịch vùng Việt Bắc nói chung.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Hotline 0345 852 632
Liên hệ qua Zalo